Lokomotivy | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: info@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

LOKOMOTIVY

Traťová strojní společnost, a.s. vlastní lokomotivy řad 703, 711, 721, 730, 740 a 742.

Lokomotiva řady 740Lokomotiva řady 721

Lokomotivy slouží pro nákladní přepravu, posun a přetahy speciálních vozidel a vozů TSS při údržbě a opravách železničního svršku nebo jsou využívány pro nákladní přepravu železničních vozů běžné stavby.

Lokomotivy řady 730 a 742 jsou provozovány také jako dvojčlenné, kdy spojením dvou lokomotiv je kromě synchronizace a zvýšení výkonu umožněno ovládání z jednoho stanoviště jen jedním strojvedoucím.

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více