Vozy | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: info@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

VOZY

Provozování drážní dopravy a pronájem speciálních vozů je jednou z dalších oblastí služeb, kterou TSS, a.s. nabízí.

TSS, a.s. vlastní lokomotivy a speciální vozy, používané při stavebních pracích na železničních tratích. Jedná se především o vozy typové řady Chopper, Ua, Facc, Smmp, Rmms a některé další používané při práci traťových strojů. V této oblasti je TSS, a.s. významným dodavatelem většiny stavebních firem v ČR.

Vůz rolničkovýVůz speciální Ua

TSS, a.s. realizuje technologické přepravy speciálními vozy (výsypné a zásobníkové vozy pro přepravu sypkých materiálů jako je štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť, vytěžený materiál kolejového lože, vozy plošinové, rolnové a podvozky pro přepravu kolejových polí) v rámci stavebních akcí. K těmto speciálním vozům má TSS, a.s. k dispozici rovněž trakční prostředky, převážně dieselové lokomotivy. Konkrétní realizace přeprav závisí na navržené technologii prací a je možné ji provádět jak při investičních akcích, tak i v rámci opravných a udržovacích prací na železničních tratích.

Výhodou této nabídky pro zákazníka je komplexnost služby, kterou TSS, a.s. zajišťuje vlastními trakčními prostředky a odborným personálem pro obsluhu a přepravu speciálních vozů.

Přehled základních typů vozů a podvozků

Ua Výsypný
Chopperdozátor Speciál k SUM 1000 CS
Rolnový SDK II
Plošinový Podvozek VZ 77
Rmms plošinový

 

 

 

 

 

Nakládka Chopperdozátor

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více