Základní činnosti | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: info@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PROVOZU TRAŤOVÝCH STROJŮ

 • snímání a pokládka kolejových polí včetně přepravy
 • strojní čištění kolejového lože včetně odvozu vytěženého materiálu a to plnoprofilové, a nebo za hlavami pražců, těžení štěrkového lože strojní čističkou nebo sanace pláně železničního spodku, včetně pokládky geotextilie
 • směrová a výšková úprava geometrických parametrů koleje a výhybek se záznamem o kvalitě provedené práce záznamem geometrických veličin koleje měřícím zařízením SVA KRAB a ASPATIC
 • výměna dlouhých kolejnicových pasů soupravou SDK
 • svařování koleje pojízdnou svařovnou PRSM
 • provádění měření kolejí a výhybek měřícím zařízením KRAB
 • montáž a demontáž železničního kolejového svršku s využitím stacionárních základen
 • neodkladné opravy pro zajištění bezpečnosti železničního provozu, odstraňování následků nehodových událostí

Traťová strojní společnost, a. s. je schopna poskytovat stroje traťové mechanizace použitelné pro všechny stávající požadované technologie při pracích na železničním svršku.

Stroje jsou velmi dobře udržované a celá řada prvků na strojích instalovaných významně zlepšuje jejich vyba¬venost a konkurenceschopnost. V kombinaci se zkušenými posádkami jsme schopni odvést vysoce kvalitní práci.

Významné je postavení TSS na českém trhu v segmentu strojních čističek štěrkového lože a sanačního stroje doplněných soupravami pro odvoz a návoz materiálu a v odděleném kladení kolejového roštu (SUM 1000). Specifickou výhodou disponují jeřáby UK-25 (sběr inventárních kolejnic, přeprava kolejových polí na vozech s válečkovou dráhou).

V oblasti úpravy geometrické polohy koleje (GPK) a souvisejících manipulací se štěrkem včetně dynamické stabilizace jsou poskytované služby TSS velmi významné.

Základní druhy strojů poskytované Traťovou strojní společností:

 • Strojní čističky štěrkového lože Sanační mechanizovaný stroj Soupravy mechanizovaných zásobníkových a výsypných vozů
 • Automatické strojní podbíječky traťové Automatické strojní podbíječky výhybkové
 • Vozové jeřáby a pokladače pro snímání a kladení kolejí Obnovovací stroj SUM 1000 CS
 • Stroje pro úpravu a doplňování kolejového lože Stroje pro hutnění a dynamickou stabilizaci kolejového lože
 • Stroje pro svařování kolejnic Stroje pro práce s upevňovadly
čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více