Ke dni  1.6.2020 společnost TSS a.s. převzala od insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petry Hýskové společnost Heavy Machinery Services a.s. (HMS)

 

 

S ohledem na tuto skutečnost došlo ve vztahu ke všem zaměstnancům HMS ode dne 1.6.2020 v souladu s ust. § 338 zákoníku práce k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu z Převodce, tedy z Mgr. Ing. Petry Hýskové insolvenční správkyně dlužníka HMS na Traťovou strojní společnost, a.s.

 

 

 

Traťová strojní společnost, a.s.

Ing. Peter Šuška

člen představenstva