Čištění štěrkového lože v úseku Ostrava – Vítkovice – odbočka Odra

Stručný popis stavebních prací

  • Čištění kolejového lože
  • Zřízení BK
  • Ojedinělá výměna pražců
  • Výměna kolejnic a LISů
  • Doplnění kolejového lože kamenivem
  • Směrové a výškové vyrovnání koleje pomocí ASP
  • Úprava kolejového lože do předepsaného profilu
  • Svahování zemního tělesa

Nebyly nalezeny žádné obrázky