Main Menu Top Menu

O nás

Traťová strojní společnost, a.s. působí více než 55 let v oblasti výstavby, modernizace a rekonstrukce železničních tratí, podílí se jejich na opravách a údržbě; činnost firmy je zaměřená především na železniční svršek. TSS je významným dodavatelem strojních technologií a technologických přeprav při uvedených činnostech a je rovněž opravárenskou základnou jak vlastního strojního a vozového vybavení, tak provádí tyto činnosti i pro cizí subjekty.

Organizační uspořádání TSS, a.s.

Organizační uspořádání Traťové strojní společnosti, a.s. je tvořeno generálním ředitelstvím se sídlem v Ostravě, čtyřmi obchodními zastoupeními ve Starém Plzenci, Lovosicích, Hradci Králové a Hulíně a výrobními segmenty tvořenými středisky:

  • strojní a opravárenské středisko Starý Plzenec
  • strojní středisko Lovosice
  • strojní a opravárenské středisko Hradec Králové
  • strojní a opravárenské středisko a středisko technologických přeprav Hulín
V průběhu roku 2007 byl doplňován stávající systém kvality ISO 9001:2000 a počátkem roku 2008 proběhla u TSS úspěšná certifikace systému kvality koncipována jako integrovaný systém kvality podle norem EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 (ekologie) a OHSAS 18001:1999 (bezpečnost práce) pro oblast činnosti: „Práce na železničním svršku, provoz, opravy a rekonstrukce kolejových vozidel.

Největšími zákazníky jsou již dlouhodobě všechny stavební firmy, které působí na českém železničním stavebním trhu.

Traťová strojní společnost, a.s. má vrcholové postavení v daném segmentu činnosti, které vychází z dlouholeté znalosti prostředí železnice, vysoké kvalifikace personálu, zejména strojníků traťových strojů a také zkušeností s realizací technické inovace speciální traťové mechanizace.

Traťová strojní společnost, a.s. stabilně nabízí všem svým zákazníkům co nejkvalitnější technologii, zabezpečení provozního servisu a spolehlivost traťových strojů. Pro komplexnost a zkrácení pracovního cyklu lze s výhodou hodné použít sestavy technologických linek ve složení ASP, dynamický stabilizátor a štěrkový pluh. V oboru opravárenství vzhledem k dlouholeté praxi a zkušenostem nabízí vysoce kvalifikované provádění oprav traťových strojů a vozů spolu s autorizovaným dovybavení moderním měřícím zařízením a v neposlední řadě i přestavby stávajících nebo vyřazených strojů vybraných řad a to jak pro vlastní potřebu, tak i pro ostatní zákazníky.

Působení Traťové strojní společnosti, a.s. jako akciové společnosti, lze po jejím vzniku hodnotit jako úspěšné. Firma překonala počáteční problémy, etablovala se na trhu, dosáhla poměrně dobrých hospodářských výsledků a prošla plánovanou organizační změnou.