Main Menu Top Menu

Reference strojů

Traťová strojní společnost, a.s. prováděla generální opravu automatické strojní podbíječky typu 08 – 275 U, výrobce Plasser-Theurer pro firmu Sokolovská uhelná a.s.

Na základě mezinárodního tendru pro generální opravu a modernizaci ASP 08-275 U byla během dvou měsíců pod vedením ředitele obchodního zastoupení Hulín v součinnosti s oddělením marketingu a odborem opravárenství vypracována a předložena rozsáhlá a precizní nabídka, která byla zadavatelem vyhodnocena jako nejlepší. Smlouva o dílo s poměrně krátkou dobou realizace a přísnými požadavky na kvalitu provedení byla podepsána 23. listopadu 2007. Aby bylo zajištěno bezvadné naplnění smlouvy a práce byly dokončeny včas, byl použit progresivní a již ověřený způsob řízení zakázky formou samostatného projektu. Jmenovaný projektový tým tak průběžně řídil a kontroloval jak průběh prací a jejich kvalitu, tak čerpání nákladů stanovených pro tuto zakázku. Vlastní práce provádělo Opravárenské středisko Hulín od 1. prosince 2007 do 30. dubna 2008 podle požadavku objednatele. Oprava takového rozsahu byla v ČR i v historii TSS realizována poprvé.

V rámci opravy byla provedena kompletní demontáž stroje, na jejímž konci zůstal holý hlavní rám. Poté proběhly stanovené opravy těchto hlavních konstrukčních celků stroje: skříně vozidla, motor a příslušenství, mechanizmus přenosu síly – převodová ústrojí, podvozky, brzdová výstroj, podbíjecí agregáty, zvedací a směrovací agregát, snímací vozíky, elektroinstalace, řídící a zvedací systém. Použitý materiál pro opravu hlavních konstrukčních celků byl nový nebo regenerovaný, eventuálně byly voleny adekvátní náhrady.

Po mechanické opravě hlavního rámu včetně metalizace, základního nátěru a lakování byl vlastně postaven stroj nový. Všechny rozvody hydraulických, pneumatických a elektronických systémů byly provedeny z nových materiálů. Pro zvýšení kvality práce byl stroj vybaven řídícím a měřícím zařízením SVA-KRAB.

Součástí opravy bylo i výrazné zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu stroje včetně snížení hlučnosti stroje pro okolí. Hlučnost byla celkově snížena o 30%. Do pracovních kabin byla přidána účinná klimatizace.

Náklady na provedení opravy stroje v tomto rozsahu představují cca 25 % ceny nákupu nového stroje se srovnatelnými parametry. Traťová strojní společnost provádí opravy automatických podbíječek i v menším rozsahu. Rozsah opravy se řídí podle požadavků zákazníka a dle integrovaného management systému (dále jen IMS) kvality zavedeného na TSS dle norem ISO 9001, 14001 a 18001. Tento IMS je dále podporován certifikacemi ISO 3834-2:2006 – požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – vyšší požadavky na jakost. Úplný přehled všech certifikátů společnosti je uveden na

Traťová strojní společnost, a.s. získala ocenění na ŽEL-RAIL 2007.

Traťová strojní společnost, a.s. se úspěšně zúčastnila letošní 9. Mezinárodní výstavy výrobků a služeb pro potřeby železnice a dopravy ŽEL-RAIL 2007 ve slovenských Vrútkách. Představila motorový pracovní vůz MPV 22.1, který vyrobila ve svém strojním středisku v Hradci Králové. Tento exponát byl oceněn zlatou medailí výstavy.

 

Motorový pracovní vůz MPV 22.1 je nezávislé dvounápravové vozidlo vzniklé přestavbou motorového pracovního vozu DGKu-5. Důvodem přestavby je náhrada morálně a technicky zastaralého zařízení původního stroje, nahrazení zastaralé a hlavně nedostupné součástkové základny (stroj DGKu byl vyráběn v bývalém SSSR), snížení ekologické zátěže pro okolí a zvýšení bezpečnosti a hygieny práce.

Přestavbou vznikl variabilní stroj pro materiálu a manipulaci s ním, přepravu a posun vozů i strojů používaných v traťovém hospodářství se zmodernizovaným řídícím stanovištěm a interiérem pro přepravu osob. Může být využit též jako zdroj elektrické energie pro napájení elektrických spotřebičů s celkovým příkonem do 25kW. Na zadním čele je instalován nakládací jeřáb NJ 70-1R. Na teleskopické rameno tohoto jeřábu je možno pomocí „mezikusu“ namontovat kosící zařízení s cepovým nástrojem typu STPC-133.1, poháněný druhým hydraulickým agregátem. Toto zařízení umožňuje vyžínání bylinných porostů a dřevin do průměru 20 mm na drážním tělese. Pro použití kosícího zařízení je stroj vybaven pracovním pojezdem. Volné prostory nad horní plochou hlavního rámu tvoří nákladní plošinu, na které je instalována podpěra pro uložení a zajištění kosícího zařízení při přepravě. Na plošinu vozidla lze namontovat zařízení pro manipulaci s kolejnicemi o max. hmotnosti 1000 kg.

Vystavený exponát, který nyní úspěšně slouží pro potřeby traťové služby u SDC Ostrava, se během výstavy ve Vrútkách těšil značnému zájmu z řad odborné i laické veřejnosti.