Main Menu Top Menu

Historie

Kořeny společnosti sahají k 1. říjnu 1952, kdy byly v rámci Československých státních drah (ČSD) zřízeny tzv. traťové strojní stanice (TSS) v Plzni, Prackovicích nad Labem, Hradci Králové, Olomouci, Bratislavě a Košicích. Do těchto stanic byli soustředěni pracovníci a stroje potřebné pro výstavbu a údržbu železničních tratí. K 1. lednu 1966 pak k těmto základnám přibyla TSS Hulín. České stanice, které po rozdělení ČSD připadly Českým drahám (ČD), byly k 1. lednu 2005 vyčleněny do dceřiné společnosti Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem v Pardubicích, které v roce 2008 bylo přeneseno do Hradce Králové, o rok později do společnosti vstoupil strategický partner OHL ŽS.V závěru roku 2009 nabídly ČD k odprodeji svůj podíl ve společnosti. Vítězem tendru na odkup tohoto podílu se stala firma Ostravské opravny a strojírny. 10. června 2010 schválil řídící výbor Českých drah prodej akcií vítězi soutěže. Od 10. srpna 2011 jsou Ostravské opravny a strojírny jediným vlastníkem společnosti. K 1. lednu 2012 došlo k rozdělení této firmy a sídlo společnosti se přeneslo do Ostravy.