Čištění kolejového lože v úseku tratí č. 323, 324, 325

Stručný popis stavebních prací

  • Čištění kolejového lože
  • Demontáž a montáž přejezdů
  • Doplnění kolejového lože kamenivem
  • Směrové a výškové vyrovnání koleje pomocí ASP
  • Úprava kolejového lože do předepsaného profilu