Sanace důlních škod v úseku Louky nad Olší – Karviná hl.n., kol. č.0

Stručný popis stavebních prací

  • Výměna pražců
  • Úprava dilatačních spár kolejnic
  • Doplnění kolejového lože kamenivem
  • Směrové a výškové vyrovnání koleje pomocí ASP
  • Úprava kolejového lože do předepsaného profilu