Oprava koleje č. 1 v úseku Přibyslav – Sázava u Žďáru

Stručný popis stavebních prací

  • čištění kolejového lože
  • doplnění kolejového lože kamenivem
  • souvislá výměna pražců
  • dělení kolejnic a svařování kolejnic